Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Wij maken gebruik van videocamera's, na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.                                                                                                                            1a. De zaal- en stoelinformatie op je entreebewijs is bepalend voor je zitplaats.

2. Reserveren: Iedere bezoeker kan telefonisch of online kaarten reserveren. Deze kaarten dienen minimaal een kwartier voor aanvang gehaald te worden. Niet afgehaalde kaarten kunnen bij drukte in de vrije verkoop worden gebracht.

3. Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u niet toe te laten tot de desbetreffende film.

4. Aanwijzingen personeel: Iedere bezoeker dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.

5. Consumpties: Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.

6. Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn verplicht u bij twijfel naar legitimatie te vragen.

7. Roken: In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden, dit geldt ook voor de elektrische sigaret. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

8. Mobiele telefoon: Wij verzoeken u de mobiele telefoon uit te schakelen.

9. Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding kan ter plaatse onmiddellijke afgifte van de opname, m.a.w. de drager waarop deze vervat is, dan wel het wissen van de opname vereist worden van de desbetreffende persoon.

10. Eigendommen: Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.

11. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de bedrijfsleiding.

12. Eigendommen van bezoekers: Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

13. Handel in goederen: Het is verboden in of rond de bioscoop goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

14. Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme: U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

15. Hinderlijk gedrag: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt èèn waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

16. Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

17. Verbandtrommel: Bij de kassa is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend. U kunt ook altijd ons zaalpersoneel aanspreken, zij zullen u dan verder helpen.

18. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

19. Controle: Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

20. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.

21. Eigen Risico: Het betreden van deze bioscoop geschiedt volledig op eigen risico.

22. Wij verzoeken u op tijd te komen!  Na aanvang van de hoofdfilm (±8 minuten na start van de voorstelling) kan de toegang tot de bioscoopzaal worden geweigerd.

23. Voor onjuiste filmprogramma's op de website kan Bioscoop Atlantic niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien er wordt geconstateerd dat een bezoeker zich niet houdt aan één of meerdere punten van de bezoekersvoorwaarden kan de bedrijfsleiding met of zonder waarschuwing vooraf besluiten de bezoeker te verwijderen of te laten verwijderen zonder terugbetaling van de entreeprijs.

Bezig met laden